Zastrzeżenie dotyczące waluty lokalnej

Pamiętaj, że oferty składane w euro zaokrąglane są do równej kwoty w Twojej walucie lokalnej na podstawie dziennego kursu (aktualizowanego codziennie około północy). Wszelkie wahania kursu w ciągu dnia pomiędzy poszczególnymi aktualizacjami nie zostaną uwzględnione.